Din pension som tjenestemand beregnes på baggrund af skalatrin og den pensionsalder, du har optjent. Hvis du vil have beregnet, hvor meget tjenestemandspension, du har optjent, eller hvornår du skifter pensionsår, skal du henvende dig til Frederiksberg Kommunes lønanvisning Azets (tidligere Visma) på mailto:frederiksberg@azets.com.

På FTF’s hjemmeside kan du se en skematisk oversigt over tjenestemandspensioner: http://www.ftf.info/loen/pensiontjm_oversigt.htm