Område:                                                                                       TR:                                                                   TR-suppleant:

Kommunaldirektørens område                                               

HR-afdelingen:                                                                              Sidney Jonasen                                               Bente Pedersen

Økonomi og udbud:                                                                     Pia Rubek Jørgensen                                     Chris Bering Ravn

Borgerservicecenter:                                                                    Niels-Erik Mathiasen                                         Vakant

Borgerservicecenter:                                                                    Jane Himmelstrup                                             Vakant

IT og Digitalisering:                                                                       Berit Høg                                                             Bente Mortensen

Udvikling og Jura:                                                                          Ingeborg Thaanum Carlsen                             Vakant

By- Kultur og Miljøstaben

By- og Miljøområdets Stab:                                                         Maria Klitgård Remontius                            Cecilie Christina W. Nielsen

By, byggeri og ejendomme:                                                         Karina Sønderfort                                             Vakant                

Frederiksberg Gartner og Vej & Brandvæsenet:                      Marianne Hansen                                              Vakant

Vej, Park og Miljø:                                                                          Käthe Poulsen                                                Lars Persson

Biblioteket:                                                                                     Michael Bayer                                                 Jarl Mengers Andersen

Børne- & Ungeområdet

Staben, Skoleafdelingen, Dagtilbuds- og Familieafd.               Lena M. Christensen                                    Lone Andersen

FKFs tandklinikassistenter:                                                      Karen Lau                                                      Annette Koefoed Jürgensen

FKFs skolesekretærer:                                                                Elisabeth Salomonsen                                 Hanne Quistgaard

Social-, Sundhed & Arbejdsmarkedsområdet 

Jobcentret:                                                                                       Vibeke Palmelund                                         Ninna Jespersen

F86:                                                                                                   Carl Erik Rasmussen                                     Morten Mortensen                                     

Ydelsesafdelingen:                                                                         Vakant                                                                Vakant

Akademikercenter og virksomhedsservice:                               Francis Aktor                                                     Vakant

Socialafd., Socialpsykiatri, Neuroteam, Handicap:                   Marianne Leegaard                                          Vakant

SSA Stab:                                                                                          Helle Helmerstad                                          Berit Aasted

SSA Ledelsessekretariatet og Boligteamet:                                Jette Lersø                                                         Vakant

Visitationen

Hjemmesygeplejen, Hjemmehjælpen:                                  Susanne Gervø Jensen                               Allan Johansson

Sundhedscenteret og Stockflethsvej:                                    Mette Marie Haase                                           Vakant