Område:                                                                                       TR:                                                                   TR-suppleant:

Kommunaldirektørens område                                               

HR-afdelingen:                                                                              Sidney Jonasen                                               Bente Pedersen

Økonomi og udbud:                                                                     Pia Rubek Jørgensen                                     Chris Bering Ravn

Borgerservicecenter:                                                                    Niels-Erik Mathiasen                                         Vakant

Borgerservicecenter:                                                                    Jane Himmelstrup                                             Vakant

IT og Digitalisering:                                                                       Berit Høg                                                             Vakant

Udvikling og Jura:                                                                          Ingeborg Thaanum Carlsen                             Vakant

By- Kultur og Miljøstaben

By- og Miljøområdets Stab: Maria Klitgård Remontius           Vakant

By, byggeri og ejendomme:                                                         Karina Sønderfort                                           Cecilie Christina W. Nielsen

Frederiksberg Gartner og Vej & Brandvæsenet:                      Marianne Hansen                                            Vakant

Vej, Park og Miljø:                                                                          Käthe Poulsen                                                 Lars Persson

Biblioteket:                                                                                     Michael Bayer                                                 Jarl Mengers Andersen

Børne- & Ungeområdet

Staben, Skoleafdelingen, Dagtilbuds- og Familieafd.               Lena M. Christensen                                     Lone Andersen

FKFs tandklinikassistenter:                                                      Karen Lau                                                       Annette Koefoed Jürgensen

FKFs skolesekretærer:                                                                Elisabeth Salomonsen                                  Hanne Quistgaard

Social-, Sundhed & Arbejdsmarkedsområdet 

Jobcentret:                                                                                      Vibeke Palmelund                                         Ninna Jespersen

F86:                                                                                                  Carl-Erik Rasmussen                                      Mette Nielsen

Ydelsesafdelingen:                                                                         Dorte Andersson                                           Tina Almand Gøthler

Akademikercenter og virksomhedsservice:                               Francis Aktor                                                 Vakant

Socialafd., Socialpsykiatri, Neuroteam, Handicap:                   Marianne Leegaard                                        Vakant

SSA Stab:                                                                                       Helle Helmerstad                                           Berit Aasted

SSA Ledelsessekretariatet og Boligteamet:                                Jette Lersø                                                     Vakant

Visitationen

Hjemmesygeplejen, Hjemmehjælpen:                                  Susanne Gervø Jensen                         Allan Johansson

Sundhedscenteret og Stockflethsvej:                                    Mette Marie Haase                                       Vakant