Kommunaldirektørens område:

HR-afdelingen:

TR Sidney Jonasen

Suppleant Bente Pedersen

 

Økonomi og Udbud: 

TR Chris Bering Ravn

Suppleant vakant

 

Udvikling og Jura:

TR Ingeborg Thaanum Carlsen

Borgerservicecentret: 

TR Jane Bredahl

TR Niels-Erik Mathiasen

 

IT og Digitalisering:

TR Berit Høg

Suppleant Bente Mortensen

By, Kultur og Miljø:

By- og Miljøområdets Stab:

TR Maria Klitgård Remontius

Suppleant Cecilie Christina W. Nielsen

 

By, Byggeri & Ejendomme:

TR Karina Sønderfort

 

Frederiksberg Gartner & Vej og Brandvæsenet:

Vakant

Vej, Park & Miljø: 

TR Käthe Poulsen

Suppleant Lars Persson

 

Biblioteket:

TR Michael Bayer

Suppleant Jarl Mengers Andersen

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet:

Jobcentret:

TR Vibeke Palmelund

Suppleant Ninna Dinesen

 

F86: 

TR Carl Erik Rasmussen

Suppleant Morten Mortensen

 

Ydelsesafdelingen:  

TR Maibrittt Danielsen

 

Akademikercenter og virksomhedsservice: 

TR Francis Aktor

 

Socialafd., Socialpsykiatri, Neuroteam, Handicap: 

TR Marianne Leegaard

SSA Stab:

TR Helle Helmerstad

Suppleant Berit Aasted

 

SSA Ledelsessekretariatet og Boligteamet:

TR Jette Lersø

 

Visitationen

Ingen TR

 

 

Hjemmesygeplejen, Hjemmehjælpen, Sundhedscenteret og Stockflethsvej: 

TR Mette Marie Haase

Børne- og Ungeområdet:

Staben, Skoleafdelingen, Dagtilbuds- og Familieafd.:

TR Lena M. Christensen

Suppleant vakant

 

Tandklinikassistenter: 

TR Karen Lau

Suppleant Annette Koefoed Jürgensen

Skolesekretærer: 

TR Elisabeth Salomonsen

Suppleant Hanne Quistgaard