Ur-afstemningen om OK21 er afsluttet

Resultatet af overenskomstforhandlingerne har nu været ude hos jer medlemmer til afstemning. Det blev et JA til resultatet. Den samlede stemmeprocent var på 63,2% og 96,4% stemte JA til resultatet.

TAK for din deltagelse.

 

Overenskomstforhandlingerne om et  3-årigt forlig er afsluttet. Resultatet af forhandlinger kan du se her.

Forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/ok-fornyelse/ok-21.

Forlig mellem FKF og KL: https://fkfinfo.dk/wp-content/uploads/2021/03/FORLIG-OK21.pdf

 

Vores overenskomst skal fornyes næste gang i 2021. Forberedelserne er allerede godt i gang. FKF’s bestyrelse er ved at forberede krav til overenskomstfornyelsen. Vi skal fremsende vores krav til KL senest den 15. december 2020.

Forhandlingsfællesskabet og KL har i dag den 15. februar 2021 indgået forlig om en treårig overenskomst. Der er aftalt generelle lønstigninger på i alt 5,2% over de næste tre år.

Tirsdag den 23. februar 2021 skal FKF forhandle ny overenskomst med KL. Der er afsat 0,5% til disse forhandlinger.

FKF har indgået aftale om en ny 3-årig overenskomst med Frederiksberg Kommune og KL. Overenskomstens resultat vil vi komme nærmere ind på, når I skal stemme JA eller NEJ til resultatet. Afstemningen finder sted i marts/april måned 2021.