Indmeldelse elever

FKF
  • FKF

  • Datoen kan blive ændret, hvis du kommer fra en anden fagforening
  • FTFa

  • Det er vigtigt, at du udfylder nedenstående om din alder

  • Som elev har jeg kun min elevløn, eller jeg tjener under 294.806 kr. i 2024. Jeg får ikke revalidering eller anden offentlig forsørgelse. Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede uddannelsen.
  • Jeg havde bopæl og ophold i Danmark, før jeg startede uddannelsen.
  • Jeg giver samtykke til, at FTFa må opbevare min indmeldelse og indmelde mig i noterede dato. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.
  • Du skal blot skrive dit reg. nr. og konto nr. så træder det automatisk i kraft.