Når du bliver ansat på FKF’s overenskomst, er der forhandlet en række ting på plads for dig. En af de ting, der er aftalt, er din pensionsprocent.

Det samlede pensionsbidrag udgør 16,40 % for overenskomstansatte, som er ansat på grundlønstrin 42 og derunder. For overenskomstansatte, som er ansat på grundlønstrin 46 og derover, er pensionsbidraget 18,60 %.

Vi har i overenskomsten aftalt en fritvalgsordning, hvilket betyder, at du kan vælge at få en del af dit pensionsbidrag udbetalt med lønnen – nærmere bestemt den del, der overstiger 15,1 %. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ordning, skal du kontakte din arbejdsgiver.

For alle overenskomstansatte gælder det, at dit pensionsbidrag bliver indsat på en pensionsordning hos PFA Pension. Hvis du har pensionsopsparinger i andre pensionsselskaber fra tidligere beskæftigelse, kan vi anbefale at aftale et møde med en af PFA Pensions rådgivere. Du kan booke et møde ved at klikke her: https://pfa.dk/privat/book-raadgivning/

PFA Plus - en pensionsløsning med mange fordele

Frederiksberg Kommunalforenings pensionsaftale giver alle medlemmer med pension i PFA fordelagtige forsikringer, en god opsparing, og stor fleksibilitet.

Læs om mere om Frederiksberg Kommunalforenings pensionsordning, din tryghedspakke, som er dine forsikringer ved død, invaliditet og kritisk sygdom. Læs også hvordan du kan få hjælp hvis du bliver syg, eller får en skade.

Brug fleksibiliteten, og få mere ud af din ordning

Det er en god idé at tage stilling til, om din pensionsordning passer til dig og dit liv. Og du har mange muligheder for at sammensætte din ordning i PFA. Du kan fx vælge, hvordan din opsparing skal investeres, og du kan justere dine forsikringsdækninger.

Få overblik og anbefalinger

pfa.dk/fk kan du få et godt overblik over pensionsordningen, læse mere om forsikringerne, om rådgivning og de forskellige medlemstilbud. Øverst i højre hjørne finder du mitpfa.dk, hvor du kan få overblik over din egen ordning, når du logger ind med NemID. Her kan du fx se, hvad du har fået i afkast, hvor meget du har sparet op, eller hvordan dine forsikringer dækker. Derudover får du adgang til interaktive værktøjer, selvbetjening og kvalificerede anbefalinger.

Sundhedsordning – PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger – lige fra kiropraktor og psykolog til operation og genoptræning.

Hvis du ikke har en pensionsordning i PFA Pension, har du alligevel som medlem af Frederiksberg Kommunalforening mulighed for at benytte det frivillige medlemstilbud, og købe en PFA Helbredssikring, der også dækker dine børn under 24 år. Din ægtefælle eller samlever kan også købe en helbredssikring, så han eller hun har mulighed for at få den samme hurtige behandling som dig. Du kan læse mere her

PFA Plus

Er du ikke omfattet af en obligatorisk pensionsordning, har du mulighed for at købe PFA Plus til samme attraktive vilkår som medlemmer med en obligatorisk ordning i PFA. Du kan læse mere her

Få en kvalificeret anbefaling

Det er rigtig en god idé at booke en rådgivningssamtale, hvad enten du lige har fået din pensionsordning, eller hvis der sker væsentlige begivenheder i dit liv (du bliver gift, får børn, køber hus mv).

PFA en digital løsning for alle medlemmer med pensionsordningen, hvor du kontaktes via e-boks.

Du kan altid selv vælge, om du ønsker rådgivning via “Vend skærmen”, som foregår via telefon og computer, eller om du ønsker at mødes ansigt til ansigt. Med Vend skærmen rådgivning viser PFA’s rådgiver dig din økonomi i grafer og billeder på din egen computerskærm, samtidig med at I taler i telefon med hinanden. Det eneste, du behøver, er adgang til en computer. Book en rådgivningssamtale, eller ring til PFA på 39 17 60 19.