Seniordage

Som senior har du ifølge overenskomsten ret til 5 seniorfridage pr. kalenderår fra det år, hvor du fylder 60 år.

Du kan konvertere én eller flere fridage til ekstraordinær pensionsindbetaling eller bonus (=løn). Valget foretages for et år ad gangen. Det er en forudsætning, at du har givet kommunen besked om den ønskede konvertering senest den 1. oktober året før.

Hvis du konverterer én eller flere seniorfridage til bonus, bliver bonussen udbetalt ved udløbet af det år, valget gælder for.

 

Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde dine seniorfridage. Seniorfridagene kan holdes som hele eller halve fridage, og hvis der indgås en aftale om det, kan friheden også afvikles i timer.

Hvis du ikke holder dine seniorfridage, bortfalder de ved årets udgang, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at de overføres til det følgende kalenderår.

Seniordage, der ikke er afholdt inden du fratræder din stilling, bliver udbetalt.