Hvis du er forhindret i at møde

Barns sygdom: Bliver dit barn syg under konflikten, skal du kontakte FKF

Barsel: Er du på barsel, fortsætter din barsel, men du skal selv søge barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. I den del af barselsorloven, hvor du har ret til fuld løn, vil barselsdagpengene blive suppleret op med konfliktunderstøttelse.

Ferie: Er du på ferie, eller begynder din ferie senest, når konflikten træder i kraft, har du ret til at holde ferien. Alt anden ferie aflyses.

Opsigelse: Er du i en opsigelsesperiode, deltager du i konflikten på lige fod med andre FKF-medlemmer. Slutter din opsigelsesperiode, mens konflikten stadig er i gang, skal du tilmelde dig Jobcentret og fritages herefter fra konflikten.

Sygdom: Hvis du er sygemeldt, når konflikten træder i kraft, bliver du omfattet af konflikten fra dennes start. Når du er rask, skal du deltage i de aktiviteter, som FKF igangsætter.

Hvis du bliver forhindret i at møde af andre årsager, så kontakt os på telefon 38 88 17 45.