OK24

FKF

FKF’s medlemmer har sagt ja til den nye overenskomst.

94,14% stemte ja.

5,86% stemte nej.

 

256 medlemmer har stemt, hvilket er en stemmeprocent på 66,49%

Forlig mellem FKF og KL

FKF har indgået forlig med KL og Frederiksberg Kommune om ny overenskomst gældende fra 1. april 2024.

Du kan læse forhandlingsprotokollen ved at klikke her.

Forlig på det kommunale område 

Over en to-årig periode stiger lønnen med 6,51% incl. forventet udmøntning af reguleringsordningen. Herudover er der afsat 2% til FKF’s egne forhandlinger med KL/kommunen. Der er aftalt samlede forbedringer for ialt 8,8% i denne overenskomstperiode.

Du kan læse hele forliget her: OK-24 – Forlig på KL’s område (forhandlingsfaellesskabet.dk)

Konflikt

Ved overenskomstforhandlinger er der altid en risiko for konflikt. Det er vigtigt for FKF, at vores medlemmer ved, hvordan de er stillet, hvis det kommer til enten strejke eller lockout.

Du skal være opmærksom på:

Hvis FKF udtager netop dig til strejke, får du direkte besked fra FKF

Hvis KL/Frederiksberg Kommune lockouter dig, så er det Frederiksberg Kommune, der giver dig besked om det

Hold dig løbende orienteret via nyhedsmedier og FKF’s OK24-side.

Vi kommunikerer med dig på sms og mail, så husk at tjekke dagligt.

Fremmøde og registrering skal ske dagligt

For at være berettiget til konfliktunderstøttelse, skal du registreres hver dag. FKF flytter ind i FOA’s lokaler på Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, og du skal møde op og registrere dig hver dag mellem kl. 8.00 og 9.00. Hvis du ikke møder op, mister du retten til konfliktunderstøttelse den/de pågældende dag(e).

Konfliktunderstøttelsen svarer til sædvanlig løn minus pensionsindbetaling og arbejdsmarkedsbidrag. For at kunne udbetale det korrekte beløb, har vi brug for at se din seneste lønseddel.

Hvis du er forhindret i at møde

Barns sygdom: Bliver dit barn syg under konflikten, skal du kontakte FKF

Barsel: Er du på barsel, fortsætter din barsel, men du skal selv søge barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. I den del af barselsorloven, hvor du har ret til fuld løn, vil barselsdagpengene blive suppleret op med konfliktunderstøttelse.

Ferie: Er du på ferie, eller begynder din ferie senest, når konflikten træder i kraft, har du ret til at holde ferien. Alt anden ferie aflyses.

Opsigelse: Er du i en opsigelsesperiode, deltager du i konflikten på lige fod med andre FKF-medlemmer. Slutter din opsigelsesperiode, mens konflikten stadig er i gang, skal du tilmelde dig Jobcentret og fritages herefter fra konflikten.

Sygdom: Hvis du er sygemeldt, når konflikten træder i kraft, bliver du omfattet af konflikten fra dennes start. Når du er rask, skal du deltage i de aktiviteter, som FKF igangsætter.
Hvis du bliver forhindret i at møde af andre årsager, så kontakt os på telefon 38 88 17 45.

Aktiviteter

Når du modtager konfliktstøtte, har du pligt til at deltage i de aktiviteter, som FKF arrangerer eller deltager i under konflikten. Det kan være demonstrationer, uddeling af flyers eller andet materiale eller noget helt tredje, som fx medlemsregistrering eller andet praktisk arbejde.