FKF’s Kontingent

Kontingent til FKF og FKF’s Garantifond pr. 01.01.2023:

Medlemskab

Kontingent FKF

Kontingent FKFs Garantifond

Samlet Kontingent

Fuldt medlemskab Reguleret grundbeløb

402,00

20,00

422,00

Elev medlemskab 50% af reg.grundbeløb

201,00

10,00

211,00

Arbejdsløses medlemskab 50% af reg.grundbeløb

201,00

10,00

211,00

Pensionist medlemskab 28% af reg.grundbeløb

113,00

0,00

113,00

Ekstraordinært medlemskab 28% af reg.grundbeløb

113,00

0,00

113,00

Medlemskontingentet fastsættes ud fra FKF’s vedtægter §8.