FKF’s Kontingent

Kontingent til FKF og FKF’s Garantifond pr. 01.06.2024:

Medlemskab

Kontingent FKF

Kontingent FKFs Garantifond

Samlet Kontingent

Fuldt medlemskab Reguleret grundbeløb

425,00

20,00

445,00

Elev medlemskab 50% af reg.grundbeløb

212,00

10,00

222,00

Arbejdsløses medlemskab 50% af reg.grundbeløb

212,00

10,00

222,00

Pensionist medlemskab 28% af reg.grundbeløb

119,00

0,00

119,00

Ekstraordinært medlemskab 28% af reg.grundbeløb

119,00

0,00

119,00

Medlemskontingentet fastsættes ud fra FKF’s vedtægter §8.