Kontingent til FKF og FKF’s Garantifond pr. 01.04.2019:

Medlemskab

Kontingent FKF

Kontingent FKFs Garantifond

Samlet Kontingent

Fuldt medlemskab Reguleret grundbeløb

371,00

20,00

391,00

Elev medlemskab 50% af reg.grundbeløb

185,00

10,00

195,00

Arbejdsløses medlemskab 50% af reg.grundbeløb

185,00

10,00

195,00

Pensionist medlemskab 28% af reg.grundbeløb

105,00

0,00

105,00

Ekstraordinært medlemskab 28% af reg.grundbeløb

105,00

0,00

105,00

Medlemskontingentet fastsættes ud fra FKF’s vedtægter §8.