FKF’s Kontingent

Kontingent til FKF og FKF’s Garantifond pr. 01.04.2022:

Medlemskab

Kontingent FKF

Kontingent FKFs Garantifond

Samlet Kontingent

Fuldt medlemskab Reguleret grundbeløb

392,00

20,00

412,00

Elev medlemskab 50% af reg.grundbeløb

196,00

10,00

206,00

Arbejdsløses medlemskab 50% af reg.grundbeløb

196,00

10,00

206,00

Pensionist medlemskab 28% af reg.grundbeløb

110,00

0,00

110,00

Ekstraordinært medlemskab 28% af reg.grundbeløb

110,00

0,00

110,00

Medlemskontingentet fastsættes ud fra FKF’s vedtægter §8.