1. maj-timer

For ansatte på FKF’s overenskomst er 1. maj en almindelig arbejdsdag. Som kompensation bliver fuldtidsbeskæftigede tillagt 6½ times frihed årligt. Hvis du ikke arbejder fuld tid, bliver de 6½ time reduceret i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Friheden afholdes samlet eller delt efter aftale mellem dig og din leder.