Barselsregler

Som ansat på FKFs overenskomst er du omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager, hvor reglerne for barselsorlov findes.

Reglerne omkring barsel er lavet, så de giver fleksible muligheder for at sammensætte en barsel- og forældreorlov, som passer til lige netop dig og din familie.

I aftalen er der optrykt flere oversigter, der kan hjælpe med at give et overblik over mulighederne.

Du kan finde aftalen på www.forhandlingsfaellesskabet.dk – vælg: Aftale om fravær af familiemæssige årsager.