Om FKF

FKF – tættere på dig!

Frederiksberg Kommunalforening blev stiftet i 1908 og har bl.a. til formål at varetage medlemmernes interesser i relation til løn- og ansættelsesvilkår.

Vi er en partipolitisk neutral organisation og er tilsluttet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Vi er en fagforening på lige fod med andre faglige organisationer med forhandlingsret.

Vi tror på, at fællesskab gør stærk, og derfor er FKF medlem af en række andre fællesskaber.

FKF er medlem af Forhandlingsfællesskabet

Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 53 medlemsorganisationer med i alt ca. 573.000 medlemmer. Forhandlingsfællesskabet repræsenterer hovedparten af de ca. 649.000 ansatte på området.

FKF er medlem af Forhandlingskartellet

Forhandlingskartellet blev stiftet den 14. maj 2007 med det formål at styrke en række organisationers forhandlingssamarbejde på det kommunale og regionale område.

Forhandlingskartellet kæmper for gode løn- og ansættelsesvilkår på fælles områder, som Forhandlingsfællesskabet ikke tager sig af.

Der står 9 organisationer bag Forhandlingskartellet:

Tilsammen repræsenterer organisationerne ca. 6.000 medlemmer på det kommunale og regionale område.

Kommunale Organisationers Samarbejde – KOS

FKF har siden den 1. januar 2004 indgået i et samarbejde mellem Gentofte Kommunalforening (GKF) og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL).

Samarbejdet, der omhandler spørgsmål af fælles interesse, fik navnet Kommunale Organisationers Samarbejde, der i daglig tale blev til KOS.