Overenskomsten

Du kan læse den gældende overenskomst for overenskomstansatte – læs her