Aftalen er fra OK13, men fortsætter uændret frem til 31. marts 2021.

Fællesaftale om lokal løndannelse