Aftalen er fra OK13, men fortsætter uændret.

Fællesaftale om lokal løndannelse