Den nye ferieaftale trådte i kraft 1. september 2020.

Denne korte animationsfilm forklarer de væsentligste elementer i de nye ferieregler: https://vimeo.com/385435687


Ferieplanlægning

Der er udviklet en ferieplanlægger. Ferieplanlæggeren kan give dig et overblik over, hvor meget ferie du har, og hvordan du kan afholde den: https://ferie.vpt.dk/

Med den nye ferieaftale optjener du 2,08 feriedag om måneden. Som udgangspunkt optjenes og afvikles ferien i samme periode. Dette kaldes samtidighedsferie.

Med den nye ferieaftale flyttes optjeningsperioden, så der optjenes ferie fra 1. september til 31. august året efter. Afviklingsperioden udvides fra 12 til 16 måneder.

 

En særlig periode i 2019:

Den ferie du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 skal afholdes fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

De feriepenge du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses til du går på pension. Fra 1. september 2020 afholdes og afvikles ferie efter den nye ferieaftale.

Såfremt du ønsker at afholde ferie i efteråret 2020, vil det være en god ide, at gemme lidt ”gammel” ferie til det ”nye” system (f.eks. gemme 6. ferieuge)


6. ferieuge

6. ferieuge optjenes og afholdes forskudt som hidtil.


Den “gamle” ferieaftale

Optjening og afholdelse af ferie
Der optjenes og afvikles ferie i timer. Fuldtidsbeskæftigede optjener 15,42 ferietime pr. måned, hvilket svarer til 5 ugers ferie pr. år (optjeningsår/ferieår). Optjening og afholdelse af ferie sker altid i forhold til den ansattes aktuelle beskæftigelsesgrad. Herudover optjenes 3,08 timer 6. ferieuge timer pr. måned, svarende til én 6. ferieuge pr. år.

Fastlæggelse af ferieafholdelsen sker som hovedregel efter drøftelse mellem den ansatte og arbejdsgiveren. 3 af ferieugerne (hovedferien) skal som udgangspunkt holdes samlet i perioden 1. maj – 30. september. Med mindre andet er aftalt, skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneders varsel. Herudover skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af 2 af ferieugerne med 1 måneds varsel. 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Visse forhold kan hindre feriens afholdelse. Feriehindringer er fx barsels-/adoptionsorlov eller i visse tilfælde den ansattes egen sygdom. Såfremt disse forhold gør, at hovedferien helt eller delvis ikke kan holdes i ferieperioden, eller hvis ferien i øvrigt ikke kan nå at blive holdt inden ferieårets udløb, udbetales der feriepenge for den ikke afholdte ferie. Hvor feriehindringen ligger op til et ferieårs udløb, kan månedslønnede – i stedet for at få udbetalt feriepenge – dog aftale med arbejdsgiveren, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

Når en ansat fratræder, udstedes der feriekort for al optjent ferie, som ikke er afholdt.

(Overenskomstens bilag C nr.19 Ferie (05.12).

Selve aftalen findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside www.forhandlingsfaellesskabet.dk