Ferie

Den nye ferieaftale trådte i kraft 1. september 2020.

Denne korte animationsfilm forklarer de væsentligste elementer i de nye ferieregler: https://vimeo.com/385435687


Ferieplanlægning

Der er udviklet en ferieplanlægger. Ferieplanlæggeren kan give dig et overblik over, hvor meget ferie du har, og hvordan du kan afholde den: https://ferie.vpt.dk/

Du optjener du 2,08 feriedag om måneden. Som udgangspunkt optjenes og afvikles ferien i samme periode. Dette kaldes samtidighedsferie.

Ferieåret løber fra 1. september – 31. august (12 måneder)

Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december (16 måneder)

6. ferieuge

6. ferieuge optjenes fra 1. januar til 31. december (som hidtil)

6. ferieuge afvikles fra 1. maj til 30. april året efter (som hidtil)

Optjening og afholdelse af ferie
Der optjenes og afvikles ferie i timer. Fuldtidsbeskæftigede optjener 15,42 ferietime pr. måned, hvilket svarer til 5 ugers ferie pr. år (optjeningsår/ferieår). Optjening og afholdelse af ferie sker altid i forhold til den ansattes aktuelle beskæftigelsesgrad.

Fastlæggelse af ferieafholdelsen sker som hovedregel efter drøftelse mellem den ansatte og arbejdsgiveren. 3 af ferieugerne (hovedferien) skal som udgangspunkt holdes i perioden 1. maj – 30. september. Med mindre andet er aftalt, skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneders varsel. Herudover skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af 2 af ferieugerne med 1 måneds varsel.

Visse forhold kan hindre feriens afholdelse. Feriehindringer er fx barsels-/adoptionsorlov eller i visse tilfælde den ansattes egen sygdom. Såfremt disse forhold gør, at hovedferien helt eller delvis ikke kan holdes i ferieperioden, eller hvis ferien i øvrigt ikke kan nå at blive holdt inden ferieårets udløb, udbetales der feriepenge for den ikke afholdte ferie. Hvor feriehindringen ligger op til et ferieårs udløb, kan månedslønnede – i stedet for at få udbetalt feriepenge – dog aftale med arbejdsgiveren, at den ikke afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

Når en ansat fratræder, udstedes der feriekort for al optjent ferie, som ikke er afholdt.

(Overenskomstens bilag C nr.19 Ferie (05.12).

Selve aftalen findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside www.forhandlingsfaellesskabet.dk