PFA Helbredssikring

Når du er medlem af FKF, har du mulighed for at tegne en helbredssikring hos PFA Pension. PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger.

Din ægtefælle eller samlever kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris. Din partners helbredssikring betales en gang om året via Betalingsservice og kan ikke trækkes fra på selvangivelsen. Du skal være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, først bliver dækket to år efter oprettelsen af din partners helbredssikring.

Helbredsforsikring

Tilmelding og betaling til PFA Helbredssikring

Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du udfylde tilmeldingsblanketten og sende den til FKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Præmien opkræves efterfølgende af PFA. Du kan mere om Helbredssikring og se priser her: Medlemstilbud (pfa.dk)

Betaling og ophør
Betaling for PFA Helbredssikring bliver opkrævet af PFA. FKF står udelukkende for til og afmelding af helbredssikringen.
Helbredssikringen dækker til du/I fylder 68 år. Er du ikke længere medlem af FKF
ophører forsikringen også.

PFA Helbredssikring dækker følgende:

 • Undersøgelse, behandling, operation, samt efterkontrol ved speciallæger, privatklinikker og privathospitaler
 • Genoptræning
 • Rekreation
 • Medicin
 • Kiropraktor og fysioterapeut
 • Diætist
 • Akupunktur og zoneterapi
 • Psykiater
 • Psykolog, herunder akut krisehjælp
 • Afvænning af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler
 • Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske

Dine børn er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har.

 

PFA Helbredssikring dækker ikke:

 • Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring
 • Kosmetiske operationer
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
 • Behandling af barnløshed samt følger af graviditet og fødsel
 • Akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
 • Behandlingsbehov, der er opstået, før du fik PFA Helbredssikring

Du skal være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, først bliver dækket to år efter, at du har tilmeldt dig. Ved nyopståede sygdomme eller skader kan du benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet af helbredssikringen.