Kommunaldirektørens område:

HR-afdelingen:

TR Marianne Hansen

Suppleant vakant

 

Økonomi og Udbud: 

TR Chris Bering Ravn

Suppleant vakant

 

Sekretariatet:

TR Jane Munch

Servicecentret: 

TR Jane Bredahl

TR Vakant

 

IT-drift:

TR Berit Høg

Suppleant Sara Brøgger

By, Kultur og Miljø:

By- og Miljøområdets Stab:

TR Maria Klitgård Remontius

Suppleant Cecilie Christina W. Nielsen

 

By, Byggeri & Ejendomme:

TR Karina Sønderfort

 

 

Vej, Park & Miljø samt FGV: 

TR Käthe Poulsen

Suppleant Lars Persson

 

Biblioteket:

TR Michael Bayer

Suppleant Jarl Mengers Andersen

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet:

Center for jobindsats, Center for sygedagpenge, Ydelsescentret, Administrations- og kontaktcentret samt Center for erhverv:

TR Vibeke Palmelund

Suppleant Helle V. Torp

 

F86 og Ungecentret: 

TR Carl Erik Rasmussen

Suppleant Morten Mortensen

 

Center for akademikercenter og virksomhedsservice, Center for job på særlige vilkår samt Center for integration: 

TR Francis Aktor

Suppleant Marie Louise Skafte Hedensten

 

Socialafd., Socialpsykiatri, Neuroteam, Handicap: 

TR Marianne Leegaard

Digital udvikling og administration:

TR Ann Elsfeldt

Suppleant Berit Aasted

 

Ledelsessekretariatet, Økonomi- og analyse samt Boligteamet:

TR Jette Lersø

 

Hjemmesygeplejen, Hjemmehjælpen, Sundhedscenteret: 

TR Mette Marie Haase

Børne- og Ungeområdet:

Skole- dagtilbud- familieafdeling, Socialtilsynet samt Staben

TR Lena M. Christensen

Suppleant vakant

 

Tandklinikassistenter: 

TR Karen Lau

Suppleant vakant

Skolesekretærer: 

TR Hanne Quistgaard

Suppleant Annette Jensen