Oversigt over tillidsrepræsentanter og suppleanter

Kommunaldirektørens område:

HR-afdelingen:

TR Pier Larsen

Suppleant vakant

 

Økonomi og Udbud: 

TR Ann Elsfeldt Jensen

Suppleant Hanne Lundbjerg Laursen

 

Sekretariatet:

TR Sanne Ezi

Suppleant vakant

Servicecentret: 

TR Jane Bredahl

TR vakant

 

IT-afdelingen:

TR Sara Brøgger

Suppleant Bente Mortensen

By, Kultur og Miljø:

By, Byggeri & Ejendomme og By- og Miljø staben:

TR Karina Sønderfort

Suppleant vakant

 

Biblioteket samt Kultur- og Fritidsafdelingen

TR Michael Kaspersen

Suppleant Ole Jensen

Vej, Park & Miljø : 

TR Käthe Poulsen

Suppleant Henriette Juhl Ildor

 

FGV og Renovation

TR Helle Knudsen Vendelboe

Suppleant  vakant

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet:

Center for jobindsats, Center for sygedagpenge, Ydelsescentret, Administrations- og kontaktcentret samt Center for erhverv:

TR Rikke Dittmer

Suppleant Vibeke Palmelund

 

F86 og Ungecentret: 

TR Carl Erik Rasmussen

Suppleant Morten Mortensen

 

Center for akademikercenter og virksomhedsservice, Center for job på særlige vilkår samt Center for integration: 

TR Francis Aktor

Suppleant  Gitte Knudsen

 

Socialafd., Socialpsykiatri, Neuroteam, Handicap: 

TR Marianne Leegaard

Suppleant vakant

Ledelsessekretariatet, Økonomi- og analyse, Boligteamet, Digital udvikling og administration: 

TR Berit Aasted

Suppleant  Marlene Lisette Frandsen

 

Hjemmesygeplejen, Hjemmehjælpen, Sundhedscenteret: 

TR Mette Marie Haase

Suppleant vakant

Børne- og Ungeområdet:

Skole- dagtilbud- familieafdeling, Socialtilsynet samt Staben

TR Kaj Noppenau Sørensen

Suppleant vakant

 

Tandklinikassistenter: 

TR Annette Kofoed Jürgensen

Suppleant Stina Brandt Søderholm

Skolesekretærer: 

TR Annette Jensen

Suppleant Christina Louise Timm Radmar