Fremmøde og registrering skal ske dagligt

For at være berettiget til konfliktunderstøttelse, skal du registreres hver dag.
FKF flytter ind i FOA’s lokaler på Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg, og du skal møde op og registrere dig hver dag mellem kl. 8.00 og 9.00. Hvis du ikke møder op, mister du retten til konfliktunderstøttelse den/de pågældende dag(e).

Konfliktunderstøttelsen svarer til sædvanlig løn minus pensionsindbetaling og arbejdsmarkedsbidrag. For at kunne udbetale det korrekte beløb, har vi brug for at se din seneste lønseddel.