Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring (død – invaliditet – kritisk sygdom)

Som overenskomstansat er du omfattet af en gruppelivsforsikring (Overenskomstens bilag C nr.10 Gruppeliv (23.11)) tegnet i PFA.

På PFAs hjemmeside www.pfa.dk kan du læse mere om forsikringen, der også rummer dækning ved kritisk sygdom.

Som tjenestemandsansat er du omfattet af en gruppelivsforsikring tegnet i Forenede Gruppeliv.

Du kan læse mere på Forenede Gruppelivs hjemmeside www.fg.dk. Vælg aftale nr. 86115, så kommer du frem til den aktuelt gældende forsikringsoversigt, hvor du kan læse mere om den forsikring, du er omfattet af.

Når du logger på med dit nemID, kan du være udsat for at få meddelelsen, at der ikke er registreret nogen forsikringer i dit navn. Det kan ske fordi, det kun er Frederiksberg Kommune, der har registreret, at du er omfattet af forsikringen. Du er dækket, og forsikringen vil fremgå af din lønseddel med teksten gruppelivspræmie/gruppelivstillæg