Når du bliver ansat på FKF’s overenskomst, er der forhandlet en række ting på plads for dig. En af de ting, der er aftalt, er din pensionsprocent.

Det samlede pensionsbidrag udgør 16,40 % for overenskomstansatte, som er ansat på grundlønstrin 42 og derunder. For overenskomstansatte, som er ansat på grundlønstrin 46 og derover, er pensionsbidraget 18,60 %.

Vi har i overenskomsten aftalt en fritvalgsordning, hvilket betyder, at du kan vælge at få en del af dit pensionsbidrag udbetalt med lønnen – nærmere bestemt den del, der overstiger 15,1 %. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ordning, skal du kontakte din arbejdsgiver.

For alle overenskomstansatte gælder det, at dit pensionsbidrag bliver indsat på en pensionsordning hos PFA Pension. Hvis du har pensionsopsparinger i andre pensionsselskaber fra tidligere beskæftigelse, kan vi anbefale at aftale et møde med en af PFA Pensions rådgivere. Du kan booke et møde ved at klikke her: https://pfa.dk/privat/book-raadgivning/